Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) - este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export.

Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2021. Suma totală a granturilor acordate a constituit 1.6 milioane $USD.
 

Ce NU finanțează PAC Granturi?

• Serviciile de dezvoltare contractate și/sau cheltuielile suportate de către întreprindere înainte de semnarea acordului de grant;
• Solicitările de grant pentru acțiunile retroactive (care au fost deja finalizate);
• Cheltuielile de TVA, salariile personalului, arenda spațiilor, consumabile și alte costuri operaționale.
• Achiziționarea de mobilier, birotică sau tehnică de birou (telefoane, calculatoare, scanere, imprimante, etc).