Data lansării: 6 decembrie 2019

Data încheierii: 20 ianuarie 2020

Data atelierului informativ: 19 decembrie   2019, orele 11:00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea oportunităților educaționale cu acoperire regională și națională în sectorul apicol pentru a disemina informații privind cele mai bune abordări tehnologice și manageriale în domeniul apicol către un număr cât mai mare de apicultori și alte entități implicate în lanțul valoric al mierii.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:  https://drive.google.com/open?id=11O7NTa4hKt8prPk-xVxI7V_L_W69fmo_

Proiectul va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare la data de 19 decembrie   2019, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Solicitanții interesați să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 18 decembrie 2019.

Pot solicita granturi în cadrul acestui apel organizații locale, asociațiile din sector, asociațiile alcătuite din membri (precum cooperativele sau grupurile de producători), prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, prestatorii de servicii de consultanță, instituții educaționale, și organizații non-guvernamentale, propuneri de proiecte pentru activități care ar oferi oportunități educaționale la nivel regional sau național pentru apicultori și alte entități implicate în lanțul valoric al mierii. În măsura posibilităților activitățile propuse trebuie să țintească o audiență cât mai largă, la nivel regional sau național. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

  • Cursuri intensive de formare/instruire;
  • Vizite de studiu locale și internaționale, pentru aprofundarea anumitor aspecte prezentate la cursurile de instruire;
  • Elaborarea de materiale de instruire, precum ghiduri sau materiale educaționale multimedia;
  • Evenimente educaționale de mare amploare în sectorul apicol, precum ar fi conferințele naționale și regionale;
  • Campanii sau evenimente de promovare a antreprenorialului sau investițiilor în sectorul apicol, cu accent asupra atragerii tinerilor în acest sector;
  • Alte activități educaționale în sectorul apicol care vor încuraja diseminarea informației unui public larg.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 1,350,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 350,000.00 și 900,000.00 MDL, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală. Contribuția beneficiarului trebuie să reprezinte cel puțin 10% din valoarea totală a activității și poate fi în natură sau în numerar.