În regiunea de dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER este o organizație neguvernamentală și non-profit, înregistrată în 2012, dar deja cu o proeminentă experiență în activități tip watchdog și advocacy. Scopul activității pe care o desfășurăm constă în a contribui la promovarea reformelor pentru edificarea unui stat de drept, în care guvernanța este eficientă, transparentă, responsabilă și activează în serviciul public și beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
 
Cele mai importante proiecte implementate până în prezent au tangență cu monitorizarea reformei sectorului justiției, a domeniului achizițiilor publice și promovarea politicilor anticorupție. Pe parcursul ultimelor ani, AGER a devenit un centru de expertiză în achiziții publice și a implementat o campanie națională largă de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, instruind și capacitând ONG-urilor locale în a superviza felul cum sunt cheltuiți banii publici de către autoritățile contractante de nivel local.
 
AO ADR „Habitat” este o Asociaţie Obştească, non-profit constituită la 18 decembrie 2001, specializată în prestari de servicii de interes public pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din spaţiul rural al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova. Astfel, misiunea Asociației este să contribuie la dezvoltarea comunităţilor prin consolidarea democrației participative, a turismului, afacerilor mici şi mijlocii și formare profesională. Pe parcursul activității sale, AO ADR ”Habitat” a realizat cu succes peste 100 de proiecte.
 
Mai multe informații despre partenerul de implementare în regiunea Centru, puteți afla accesând pagina web a partenerilor proiectului - www.ager.md.
 
Suma disponibilă pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Centru este de 750.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:
 
Tipul grantului
Suma grantului (Euro)
Perioada de implementare
Experiență necesară
Mici
Până la 10.000
Până la 6 luni
Până la 1 an
Medii
Până la 30.000
Până la 12 luni
Mai mult de 1 an
Mari
Până la 50.000
Până la 15 luni
Mai mult de 1 an
 
 
Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Centru sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română sau rusă).
Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente: 
  1. Propunerea de proiect (descarcă formularul în română sau rusă);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarcă formularul în română sau rusă);
  3.  Profilul organizației (descarcă formularul în română sau rusă);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale;
  6.  Copia statutului organizației;
  7.   Situațiile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care conțin elemente de infrastructură (lucrări de construcții) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 31 ianuarie 2020, ora 23:59. Dosarele recepționate după expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).